BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Servicii prestate

BiroulBrevetMarcService este cea mai mare firmă de mandatari autorizaţi din Republica Moldova, specializată în domeniul protecţiei drepturilor titularilor obiectelor de proprietate intelectuală.

 

Fondată în luna aprilie anul 1997, sub îndrumarea primilor mandatari autorizaţi independenţi din Republica Moldova Alexandr Babac şi Galina Jenicicovscaia, cu o experienţă colosală de lucru în domeniul proprietăţii industriale, în prezent compania Biroul BrevetMarcService asociază un grup de specialişti de calificare înaltă, care acordă asistenţă profesională multilaterală solicitanţilor autohtoni şi din alte ţări în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.

Dispunând de o reţea vastă de parteneri şi colaborând cu colegii din străinătate, Biroul BrevetMarcService reprezintă interesele clienţilor practic în orice ţară.

 

Din primul an de existenţă Biroul BrevetMarcService este membru al Asociaţiei internaţionale a mărcilor (INTA).   

 

Biroul BrevetMarcServiceprestează un set complex de servicii în domeniul proprietăţii intelectuale, care, în particular,  include:

-          cercetări de brevete;

-          brevetarea invenţiilor, inclusiv conform Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele;

-    elaborareaşi înregistrareamărcilor cu cercetare documentară, în caz de necesitate, privindidentitateaşisimilitudinea desemnării de interes;

- elaborarea artistică-constructivă (design)a unor articole noi şi înregistrarea  acestora în calitate de obiectede proprietate intelectuală;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.