BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Invenţii

 

Biroul BrevetMarcService vă propune următoarele servicii:

- cerecetare documentară în baza informaţiei brevetare,cerecetare documentară tematică;

- pregătirea şi perfectarea documentelor necesare pentru depunerea unei cereri de brevet sau cereri de brevet de scurtă durată;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor asupra brevetelor de invenţie, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

 

1. Cerinţe pentru eliberarea unui brevet (brevet de scurtă durată), inclusiv documente necesare

Informaţie si documente necesare la data depunerii cererii:

a) numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului ;

b) descrierea invenţiei, una sau mai multe revendicări, desene, la care se fac referiri în descriere;

c) rezumatul;

d) actul, prin care se confirmă depozitul materialului biologic, în cazul în care invenţia se referă la un material biologic reproductibil.

Informaţia şi documentele care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri (referinţă activă).

3. Procedura.

Examinarea formală – 1 lună de la data depunerii cererii.

Examinarea preliminară – 3 luni de la data finalizării examinării formale.

* Pentru acordarea unui brevet de invenţie de scurtă durată se efectuează examinarea formală şi preliminară timp de 6 luni de la data depunerii cererii şi se adoptă hotărâre de acordare a brevetului de invenţie de scurtă durată.

Publicaţia cererii – la expirarea termenului de 18 luni de la data de depozit sau, în cazul în care a fost revendicată o prioritate, de la data priorităţii.

*Cererea de brevet de scurtă durată se publică odată cu publicarea hotărârii de acordare a brevetului.

Examinarea de fond a cererii – se efectuează în baza solicitării depuse de solicitant până la expirarea termenului de 30 de luni de la data de depozit a cererii de brevet şi are o durată de 18 luni de la data depunerii solicitării, cu excepţia termenul de corespondenţă, şi se adoptă hotărârea de acordare a brevetului de invenţie.

Publicaţia hotărârii de acordare a brevetului – 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărârea de acordare a brevetului.

Eliberarea brevetului de invenţie – 1 lună după expirarea termenului de 6 luni de la data publicării hotărârii de acordare a brevetului cu condiţia achitării taxelor pentru eliberare a brevetului şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru termenul de la data de depozit până la eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării.

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.