BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Indicaţii geografice, Denumiri de origine

Biroul BrevetMarcService prestează serviciile următoare:

-    cercetarea documentarăprivinddenumirile de origine a produselor şi indicaţiile geografice înregistrate;

- înregistrarea denumirilor de origine a produselor şi a indicaţiilor geografice la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova;

- reprezentarea intereselor solicitantului privind primirea drepturilor (depunerea cererilor de înregistrare a denumirilor de origine, indicaţiilor geografice) de folosire a denumirilor de origine a produselor/indicaţiilor geografice pe un termen de 10 ani şi prelungirea ulterioară a acestui termen;

- asistenţă privind introducerea modificărilor în cerere, în caietul de sarcini necesare ale produsului, protejat cu denumire de origine/indicaţie geografică,şi pregătirea altor documente cu semnificaţie juridică;

- controlul termenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv depunerea cererilor de interzicere a utilizării denumirii de origine/indicaţiei geografice înregistrate la Curtea de Apel.

1. Cerinţe pentru înregistrarea denumirii de origine a produselor şi indicaţiilor geografice.

Informaţie si documente necesare la data depunerii unei cereri de înregistrare a denumirii de origine a produselor şi indicaţiilor geografice:

a) Numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului ;

b) caietul de sarcini, omologat prin decizia autorităţii competente;

c) un document unic în care figurează elementele principale ale caietului de sarcini (denumirea a cărei înregistrare se solicită, o descriere a produsului şi caracteristicile acestuia), precum şi o descriere succintă  a delimitării ariei geografice;

d) statutul grupului;

e) confirmarea  din partea autorităţilor locale că solicitantul desfăşoară activitate de producţie în aria delimitată în raport cu produsele indicate în cerere;

f) confirmarea utilizării denumirii de origine/indicaţiei geografice;

d) pentru arii geografice situate în afara Republicii Moldova cererea va fi însoţită de dovada înregistrării în ţara de origine  a denumirii de origine/indicaţiei geografice.

 

Informaţia şi documentele care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri (referinţă activă).

3. Procedura.

Examinarea formală – 3 luni de la data de depozit.

Termenul limităpentrudepunereaopoziţiilor de către terţi-3 luni de ladata publicării.
Examinarea de fond-6 luni de ladata publicării.
Emiterea Decizieide înregistrare-o lună de lasfârşitulexaminării.
Platataxei de înregistrareşide eliberare aCertificatului-3 luni de ladata emiterii decizieide înregistrare.

Eliberareacertificatuluide înregistrare - 2luni de la dataachităriitaxei de înregistrare.

4. Durata procedurii.
Perioada de la data de depozitpână ladata primiriicertificatului-circa15 luni(în lipsa respingerilor, solicitărilor, opoziţiilor).

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.