BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Topografii

Biroul BrevetMarcService prestează serviciile următoare:

-  asistenţă privind pregătirea şi completarea setului de documente necesare pentru depunerea unei cereri de înregistrare a topografiilor circuitelor integrate;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor ce decurg din înregistrarea unei topografii, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

1. Cerinţe pentru înregistrarea topografiilor circuitelor integrate, inclusiv documente necesare

Informaţie şi documente necesare la data depunerii unei cereri de înregistrare a topografiilor circuitelor integrate:

а) Numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului şi creatorului;

b) titlul, destinaţia şi data creării circuitului integrat, realizat pe baza topografiei;

c) documentaţia tehnică, constituită din materiale grafice şi texte, necesară pentru identificarea topografiei şi evidenţierea funcţiunii electronice  a circuitului integrat realizabil pe baza topografiei;

d) circuitul integrat pe baza topografiei în 2 ex., dacă topografia a fost realizată şi exploatată comercial.

 

Informaţie şi documente care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri(referinţă activă).

 

3. Procedura.

Examinarea formală – 1 lună de la data intrării cererii la AGEPI.

Examinarea – 2 luni de la data intrării depozitului naţional în secţia examinare cu emiterea ulterioară a hotărârii de înregistrare.

Eliberarea Certificatului– 3 luni de la data la care s-a comunicat hotărârea de înregistrare a topografiei.

Publicarea – 2 luni de la data eliberării Certificatului.

 

4. Durata procedurii

Perioada de la depunere a cererii până la eliberarea Certificatului – circa 6-8 luni (în lipsa respingerilor, solicitărilor, opoziţiilor).

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.