BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Soiuri de plante

Biroul BrevetMarcService prestează serviciile următoare:

-  asistenţă privind pregătirea şi completarea setului de documente necesare pentru depunerea unei cereri de brevet pentru soi de plantă;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor asupra brevetelor pentru soiuri de plante, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

1. Cerinţe pentru înregistrarea soiurilor de plante, inclusiv documente necesare

Informaţie şi documente necesare la data depunerii unei cereri de brevet pentru soi de plantă:

a) Numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului şi amelioratorului;

b) genul şi specia (taxonul botanic), cărora le aparţine soiul de plantă (denumirea comună şi denumirea latină), denumirea soiului: provizorie sau definitivă;

c) declaraţia amelioratorului care certifică ca soiul nu a fost exploatat comercial sau dacă a fost exploatat – în ce state şi de la ce dată.

d) menţiunea dacă soiul candidat este sau nu un organism modificat genetic, cu indicarea documentelor justificative privind organismul modificat genetic, dacă este cazul;

e) chestionarul tehnic, care trebuie să conţină taxonul botanic, datele de identificare ale solicitantului, denumirea propusă a soiului candidat, origine soiului, metoda de încrucişare, metoda de ameliorare, metoda de reproducere, caracterele relevante ale soiului candidat, conform Tabelului de caractere, elaborat de UPOV, informaţii suplimentare , care contribuie la identificarea soiului;

f) fotografii în 4 ex. (în cazul în care în calitate de caracter relevant se revendică culoarea – fotografii color);

Informaţia şi documente care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri(referinţă activă).

3. Procedura

Examinarea formală – 2 luni de la data de depozit a cererii.

Examinarea preliminară– 3 luni de la data de depozit a cererii cu publicarea cererii.

Examinarea de fond– 6 luni de la data de depozit a cererii

Examinarea tehnică a soiului – 1 lună de la notificarea rezultatului pozitiv al examinării de fond.

Examinarea tehnică– durata testării este stabilită de Comisia de Stat în bazanormelor internaţionale de testare a soiurilor.

Hotărârea de acordare a brevetului – 3 luni de la data primirii raportului de examinare tehnică cu publicare ulterioară.

Depunerea contestaţiilor – 2 luni de la data publicării hotărârii.

Înregistrarea şi eliberarea brevetului – 3 luni de la data publicării hotărârii.

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.