BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Echipa

 

  Alexandr Babac   (A.Babac@bmspatent.com )

Unul din fondatorii şi în prezent directorul Biroului BrevetMarcService, mandatar autorizat al Republicii Moldova, mandatar autorizat eurasiatic. A absolvit InstitutulPolitehnic din Chişinău specialitatea - inginer mecanic (1973) şi Institutul de Brevete din Moscova (1990). Specializare - mecanică, construcţii de maşini, construcţii şi metalurgie.

Activează îndomeniul protecţiei proprietăţii industriale din a.1978. Domeniul de activitate cuprinde înregistrarea invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, soiurilor de plante, topografiilor CI, denumirilor de origine a produselor, drepturilor de autor, precum şi consiliere cu privire la toate aspectele juridice, inclusiv înregistrarea contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune, pregătirea pentru procese în judecată.

Posedă limbile rusă şi engleză.           

   Galina Jenicicovscaia  (bms@bmspatent.com )

Partenerul firmei BrevetMarcService, mandatar autorizat al Republicii Moldova, mandatar autorizat eurasiatic. A absolvit InstitutulPolitehnic din Moscova specialitatea – aprovizionarea cu căldură, gaze naturale şi ventilaţie (1984) şi Institutul de Brevete din Moscova (1989). Specializare– construcţii, aprovizionare cu căldură, gaze naturale şi ventilaţie, tehnică sanitară, energetică.

Activează îndomeniul protecţiei proprietăţii industriale din a.1986. Domeniul de activitate cuprinde înregistrarea invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, soiurilor de plante, topografiilor CI, denumirilor de origine a produselor, drepturilor de autor, precum şi consiliere cu privire la toate aspectele juridice, inclusiv înregistrarea contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune, pregătirea pentru procese în judecată.

Posedă limbile rusă, engleză şi română.

  Ghelena Jenicikovskaia  (brevet@marc.mldnet.com )

Mandatar autorizat al Republicii Moldova. A absolvit Universitatea de Statdin Chişinău specialitatea – filologie (1991). Specializare– mărci, desene şi modele industriale, denumiri de origine a produselor, drept de autor.

Activează îndomeniul protecţiei proprietăţii industriale din a.1997. Domeniul de activitate cuprinde înregistrarea desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, denumirilor de origine a produselor, drepturilor de autor, precum şi consiliere pe probleme de înregistrare a contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune.

Posedă limbile rusă, engleză şi română.

  Liudmila Andrieş  (L.Andries@bmspatent.com )

Mandatar autorizat al Republicii Moldova. A absolvit Institutulde Stat de Medicină din Chişinău, facultatea curativă (1972) şi Institutul de Brevete din Moscova (1985). Specializare– medicină, medicină veterinară, biologie, chimie, farmacologie.

Activează în domeniul protecţiei proprietăţii industriale din a. 1975. Domeniul de activitatecuprinde înregistrarea invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, soiurilor de plante, topografiilor CI, denumirilor de origine a produselor, drepturilor de autor, precum şi consiliere cu privire la toate aspectele juridice, inclusiv înregistrarea contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune.

Posedă limbile rusă, engleză, franceză şi română.

  Elena Aseeva  (E.Aseeva@bmspatent.com )

Mandatar autorizat al Republicii Moldova. A absolvit Universitatea Liberă Independentă din Moldova (2001), specialitatea – relaţii economice internaţionale.

Activează în domeniul protecţiei proprietăţii industriale din a. 2001. Domeniul de activitatecuprinde înregistrarea modelelor industriale, mărcilor, denumirilor de origine a produselor, precum şi consiliere pe probleme de înregistrare a contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune.

Posedă limbile rusă, engleză şi română.

Valentin Nekliudov  (V.Nekliudov@bmspatent.com )

Mandatar autorizat al Republicii Moldova. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova (2002), specialitatea – relaţii internaţionale şi politologie şi Universitatea de Stat din Moldova (2006), specialitatea - jurisprudenţă.

Activează îndomeniul protecţiei proprietăţii industriale din a.2003. Domeniul de activitate cuprinde înregistrarea desenelor şi modelelor industriale, mărcilor, denumirilor de origine a produselor, drepturilor de autor, precum şi consiliere privind toate aspectele juridice, inclusiv înregistrarea contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune, pregătirea pentru procese în judecată.

Posedă limbilerusă, engleză şi română.

  Tatiana Sărăteanu  (T,Sarateanu@bmspatent.com )

Mandatar autorizat al Republicii Moldova. A absolvit Universitatea de Statdin Chişinău specialitatea – filologie Romanică şi Germană (1999).

Activează îndomeniul protecţiei proprietăţii industriale din a. 2004. Domeniul de activitate cuprinde înregistrarea mărcilor, precum şi consiliere pe probleme de înregistrare a contractelor de licenţă, franciză şi a contractelor de cesiune.

Posedă limbile rusă, engleză şi română.

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.